Šećerni mraz kolačići / Sugar Claus cookieŠećerni mraz kolačići / Sugar Claus cookie
Šećerni mraz kolačići / Sugar Claus cookie
Potrebni su vam: 
- Kolačići od prhkog tijesta raznih oblika, a recept je tu ... http://zlicomivilicom.blogspot.ba/2015/11/mraz-kolacici.html
- Bijela kraljevska glazura, royal icing ... 
http://zlicomivilicom.blogspot.ba/2015/11/mraz-kolacici-royal-icing.html
-Dobre, čvrste vrećice i nastavci s najmanjim otvorom za pisanje
-Potrebne su i dobre boje s kojim će te obojati dio smjese u potrebne nijanse i početi ukrašavanje...
_________________

You need:
- Cookies shortcrust various forms, but the recipe is here ... http://zlicomivilicom.blogspot.ba/2015/11/mraz-kolacici.html 
- White royal icing, royal icing ... 
http://zlicomivilicom.blogspot.ba/2015/11/mraz-kolacici-royal-icing.html 
For real, hard bags and extensions with the lowest opening for writing 
-Good colors with which to paint this part of the mixture in the required shade and 
begin to decorate ...

Šećerni mraz kolačići / Sugar Claus cookie

Pogledajte i naš video recept...

Uz rub svakog keksa napraviti konturu...
Malo pričekati, ispuniti sredinu i pustiti da se osuši...
Dalje ste ovisni o sebi i svojoj spretnosti i mašti...
_______________
Watch our video recipe ... 

At the edge of each biscuit  make a contour ... Wait a bit, fill the middle and let it dry ... 
Next you are dependent on yourselves and your skills and imagination ...

Šećerni mraz kolačići / Sugar Claus cookiePrimjedbe