Božićni macaronsi

PRIPREMU za macaronse potražite tu.... http://zlicomivilicom.blogspot.ba/2015/07/makaronsi.html  i  tu...
http://zlicomivilicom.blogspot.ba/2015/07/macaronsi.htmlPrimjedbe